Affärer

Kort historik om affären i Äspnäs, berättat av Olle Espwall, taget ur Äspnäsboken.


1902 började Georg Mitchell (i vardagligt tal Jörn) i liten omfattning sin affärsverksamhet uppe hos sin broder Erik Olof Mikaelsson (nuvarande  Torbjörn Mikaelssons gård) Jörn flyttade så småningom till gammelstugan på Jöns och Erik Mattssons gård där han bedrev sin fortsatta verksamhet ett tag, för att därefter flytta till Jöns Jönssons gård  (Lill-Jöns). Jörn flttade därifrån till Vattmans ställe, idag Erik Modins gård. Jörn hade ingen rörelseverksamhet när han bodde där. 1906 byggde Jörn fastigheten Risnäs 1:28 och då startade han i stor skala sin affär. Han åtog sig också poststaionskötseln i byn. År 1918 sålde han fastigheten till min far Mattias Espwall och då flyttade Jörn och hans familj till Östersund. Kort därefter kom Olof Hoof hit till Äspnäs och fortsatte affärsrörelsen här i byn. Olof Hoof upphörde med rörelsen år 1922. År 1924 återkom dock Jörn hit till Äspnös och startade ånyo affär här i byn. 1930 över tog Jörns son Georg affären, som han överlåtit till min far, Mattias Espwall, vid årsskifftet 1938-1939. Vid min pappas död 1953 så övertog  jag, Olle Espwall, affären och drev den till den 16/1 1991, då lade jag av med affären mycket på grund av åldersskäl och vikande kundunderlag.


Jag fick själv börja här på affären i juni månad 1940 och har haft min livsverksamhet hela tiden som "bondknodd" och sedemera handlare ända tills nämnda slutår. Jag har under alla dessa år upplevt och mött de flesta Äspnäsbor och även kringliggande bybor. Många fina och underbara mäniskor. Dom flesta har ju gått ur tiden nu idag och med värme tänker jag på alla dessa män och kvinnor, ja även uppväxande barn. En som jag minns särskilt väl var E.P Nordin. Honom tyckte jag särskilt mycket om därför att han var så gladlynt och rolig. En gång nämde han att " I mina ungdomsdar så kostade snuset 1:90 per kilo och då var den så stark så näsan höll på att ryka åt helskott". Nu idag går det att omnämna att jag stack åt E.P ett kvarts-paket äkta oblandat kaffe några gånger, för kaffet var strängt ransonerat från hösten 1939. Det var en tyst överenskommelse mellan han och mig, min pappa visste inte om det heller. Ja, många kundupplevelser har jag haft under alla dessa år!  Men jag kan ju inte omnämna alla, det skulle bli en hel stor bok.


Jag tänker på sådana personer som Jonas Nilsson, Ol-Jonsa Modin, Per Jonsson, Britta Salomonsson, Frilunds-Kajsa och många, många fler. Präglade på varsitt sätt men underbara mäniskor. Som när Ol-Jonsa kom och skulle handla kaffe och jag sa som det var att han hade handlat ut sin ranson. Då blev han arg och sa: "Att en sån valp förstår sig inte på kort! Nej, jag ska handla med gubben själv!" (alltså min pappa) Pappa förklarade inte för Ol-Jonsa utan klippte av beredskaps-kupongen, vilket inte var rätt. De kupongerna användes aldrig, utan stod bara som beredskap till vilken annan vara som helst.


Jonas Nisson t.ex var en riktig spelevink och kunde dra sina "valser", det var han allmänt känd för. Ibland kunde han för att understryka sanningshalten av vad han berättade säga, så sa Jonas att inte ha Mitchell "löga dä" (ljugit det) och det var ju Jonas själv också som ljög.


En annan gång så frågade jag Per Jonsson varför han inte lärde sig cykla som alla andra. På det svarade Per Jonsa: "Far min geck han å, så då kan jag gjara dä å"


Johan Petter Rislund var den verkliga galghumoristen, knipslug och rolig. Som den gången när han lurade Jonas Nilsson till en aktion hitom Näset och Viken. Det gick till så att J.P satt och drog av sig sina strumpor en kväll när Jonas var närvarande. Anna, J.P.s hustru sa att "Fy så stora strumpor du ha, Johan Petter". "Ja" sa J.P. "Jag ska fara på Sicka Svenssa-auktion på lördag och lösa ett nytt par". Jonas hade gått och bespetsat sig på en billig auktion, efter Sicka som avlidit för en tid sedan. När lördagen kom rodde Jonas Nilsson ända från Envågen till Viken, en sträcka på en mil, och var där och väntade klockan sju på morgonen på en auktion som aldrig var något annat än Johan Petters spratt.


Ja, som jag nämt förut så skulle jag kunna relatera många och roliga saker. Slutligen kan jag nämna att efter att Äspnäsbyn haft affär i nära 90 å så var jag den som avlutade den epoken.


skrivet av Olle Espwall, Äspnäs

Snabbfakta.


Äspnäs by har haft affär sedan 1904 och affären har så gott som hela tiden varit inrymd i samma fastighet,1:28.  Huset bygdes 1905-1906. Den första affären startades av Georg (Jörn) Mitchell i ett ut hus på Östgården, även kallat Erik-Olof gården. Det var år 1904. Efter några år flyttade han affären till gammelstugan på Jöns och Erik Mattsons gård. Nuvarande ägare Måns-Erik Espvall, Äspnäs 4. Den gamla stugan revs 1923 . Från och med 1907 blev affären inrymd i den fastighet (Risnäs,1:28) där den sedan funnits fram till 1991. Jörn Mitchell hade affären mellan åren 1907-1919. Hoof mellan 1920-1923. Sedan kom Jörn Mitchell och övertog affären igen under åren 1924-1930. Under åren 1930-1938 innehavs affären av Jörns son Georg Mitchell. Därefter återtog Mattias Espwall fastigheten och fortsatte med affären mellan 1938-1953. Efter 1953 har Mattias Espwalls son Olle Espwall varit byns handlare, en syssla som han hade fram till 1991. Fastigheten som nu bebos av Olles barnbarn, Mattias Espwall och hans familj, rymmer 85 års affärshistoria.

 

Konsum-butik 14- Äspnäs

 


1930-talet var ett skiftningarnas årtionde vad gällde ekonomi och arbete. 30-talets första år med djup deprition svängde mot slutet av årtiondet mot bättre tider. Självhushållningen var rätt marknad vid ingången av 30-talet, men efterhand som arbetsmarknade blev lite positivare började pengar att strömma till var mans plånbok. Detta bidrog till ökad köpkraft och det blev "inne" att gå till affären och handla förnödenheter.


I Äspnäs etablerades i början av 1900-talet en affär av G Mickelsson - som varit i Amerika och ändrat namnet till Mitchell. Georg Hansson- Gjorts- övertog så småning om affären. Där minns jag att vi skolbarn köpte ettöreskola, stora rejäla bitar. Fotogen kostade 10 öre litern. En femöring ör ett uppdrag på den tiden värderades mer än en dagpenning idag.


 


Kooperativa rörelsenMen det fanns ett stort intresse för den kooperativa idén. Det fanns en del rätt stora familjer med växande köpkraft. Några var intresserade av en kooperativ butik och en kontakt med dåvarande driftiga affäreschefen för Ströms konsumentförening Torsten Karlsson medförde att konsumbutiken startades hösten 1939. Ströms konsumentförening omfattade då Ströms och Frostvikens kommuner med ett 20-tal butiker och utlämningsställen. Idag finns två stycken butiker - Strömsund och Gäddede. Johan Petter Rislund upplät på sin gård på Risnäset en liten coh gammal stuga till butiken. Efter installerandet av disk och vägghyllor så kom Holger Hanson, Ulriksfors, med första lasset varor som han plockade in på hyllorna. Han startade upp de första veckornas försäljning. Han blev sedemera föreståndare på Konsum i Vemdalen, hans broder Gösta föreståndare på balnd annat Konsum Öhn och broder Sven som affärschef på Konsum Tåsjö.


Första egentliga förestånader blev Bertil Rislund som efter en veckas "pryande" i Strömsund övertog affären. Ungefär samtidigt med Komsum Äspnäs så etablerade så startade andra världskriget, och Bertil blev beväring och efterhand krigsplacerad och kom därefter inte tillbaka till affären. Under Bertils tid var det en mörk, regning och stromig kväll inbrott i butiken , varvid några dagars omsättning försvann. Inbrottet är ännu ouppkalarat.


Nästa förestånadare blev Hans Salomonsson som började i april 1942. Han var specialist på att slå in paket, varje veck på omslagspapperet var minutiöst veckat. En förjd att skåda! Under Hans tid var underteckand inventeringskontrollant. Inventeringen skulle ske under nyårsheögen, för att inte tappa omsättningen. Hans räknade och ropade och jag skrev. Vi brukade hålla på i ett streck mellan 35-40 timmar. Den 2 januari skulle han ha butiken klar för kunderna. Lördagen den 15 juni 1944 tog jag över butiken, med en jätte omsättning på 1700 kronor. På kvällen var vi ett gång som cyklade till Öjarn och gick över skogen till Finnvattnet å bjudningsbal, en dag att minnas! Den sista augusti 1946 lämnade underteckande Konsum för att gå på ett vikariat på LT i Strömsund. Därmed var jag definitvt avflyttad från Äspnäs.


 


Minnen


Föreståndarens lön baserades på provisionn så det gällde att sälja. Lönen varierade mella 200 till 300 kronor i månade. Jag hade turen med mig och omsättningen gick upp stadigt och för 1945 uppgick den till 87 000 kronor. Privathandlare G Mitchell med sonen George fortsatte verksamheten tills den såldes till Mattias Espwall med sonen Olle som fortsatte verksamheten till slutet på 1991. G Mitchell blev på äldre dar kooperatör och var under min tid kassakontolant, med avläsning varje sista i månaden av kassaapparaten för avstämning mot den bokförda dagsomsättningen. Visst förekom det differenser ibland.


 


Ett antal föreståndare


Efter mig tog Viktor Danielsson från Frostviken över ansvaret. Därefter fortsatte David Eriksson från Jädraås i Gästrikland, gift med Äspnäsflickan Erika Persson. Nästa förestånadare blev Birger Persson från Hillsand, gift med Ragnhild Rislund från Äspnäs. När han tröttnade på jobbet tog Rune Hösbo över. Efter honom tog en flicka över, Margareta Rislund, gift med Ingvar Rislund. Eftersom jag lämnade kommunen hösten 1947 och återkom till Strömsund hösten 1952 har jag själv inga minnen av den tid jag redovisar härovan efter min avträdelse från föreståndaransvaret. Jag har Konfererat Bertil, Hans och Rune och fått fram vad som redovisas som historien om konsumbutiken i Äspnäs, vars tillvaro slutad under 1963.


J M Anderzon


 

Hämtat ur:  Äspnäs-boken, en hembygd.