Fiske B.R.Ä

Fiske inom

Bonäset-Risnäsets-Äspnäs samfällighetsförening.


Bonäsets-Risnäsets-Äspnäs samfällighetsförening är en ideell förening vars främsta uppgift är att sörja för ett bra och varaktigt fiske i våra sjöar, tjärnar och vattendrag. Alla intäkter till föreningen går oavkortat till utplantering av fisk och andra fiskebefrämjande åtgärder.


 


Bonäsets-Risnäsets-Äspnäs samfällighetsförening erbjuder fiske i Ströms Vattudal som är ett omfattande vattensystem i norra Jämtland runt orterna Bonäset, Risnäset och Äspnäs. Här finns ett fint fiske även i ett antal åar och tjärnar, t.ex. Skarvsjön, Bodflotjärn, Spettnästjärnarna, Lill-Allvattnet, Lilltjärn och Nordbotjärn.


6 km från Strömsund väg 339 - väg 801 till Renån - väg 803 till Bonäset.

Från Strömsund väg 342 mot Gäddede efter 15 km avtagsväg mot Äspnäs.                                           

Fiskevård:

Utsättning av öring och röding.


Bestämmelser:


Du måste ha giltigt fiskekort för att få fiska.


Mobiltelefon innehållande bekräftelsekoden (SMS-koden) skall vara med vid fisket.


Du skall också ha skaffat dig kännedom om gällande regler för det vatten du fiskar i.


På uppmaning från fisketillsynsman skall fiskekortet/koden utan ytterligare tillsägelse uppvisas.


Underlätta kontrollen genom att avbryta fisket och ta upp redskapen.- Spö fört från hand, eller släp med högst två beten efter båt, där sådan är tillåten

- Båt är tillåten endast i Vattudalen och Lill-Allvattnet samt båt utan motor i Skarvsjön

- Minimimått för öring, röding och harr: 25 cm.

Trolling i Vattudalen 5 beten, minimimått 50 cm.


Fisketips:

Fluga, mask, långdrag, spinn, haspel och vobbler dygnet runt.

Fiskekort:

80 kr/dygn, 250 kr/vecka ,600 kr/år +100 kr för maka, make/sambo .


Barn, ej fyllda 15 år, får fiska på målsmans fiskekort.


Fiskekort kan också köpas via webben eller som SMS-fiskekort.


Klicka på följande länk:  iFiske för köp och mer information.
Fiskarter:

Öring, Röding, Harr, Abborre, Gädda, Sik.

Fiskemiljö:

Samtliga sjöar och tjärnar är lättåtkomliga med tillfartsvägar med goda parkeringsmöjligheter.

Ett särskilt trollingkort kan lösas som gäller för en längre sträcka av vattudalen

(inom 4 fiskevårdsområden).Karta över området


Upplysningar: Mattias Espwall   073-8483758


Vi bör också tänka på att det inte är en rättighet, utan en förmån att få fiska och vistas i vår natur, och uppträda därefter.

Tänk även på att värna om miljön.